Política de privacitat

Identificació del Responsable del Tractament

De conformitat amb la legislació en protecció de dades l’informem que el responsable del tractament de les dades de caràcter personal és el Club Natació Sant Andreu. Les dades identificatives i de contacte del Responsable es troben a l’apartat 1 “Informació del Titular” de la Nota Legal de la pàgina web (http://www.cnsantandreu.com/nota-legal/).

 

Ús i finalitat de les dades obtingudes

Les dades que ens pot remetre a través dels diferents formularis de la nostra pàgina web i els correus electrònics del Club Natació Sant Andreu són per:

 • Respondre les consultes i proporcionar la informació demanada per l’interessat.
 • Gestionar l’alta com a voluntari.
 • Contactar amb les diferents seccions del Club.
 • Contactar amb el departament de Premsa.
 • Gestionar la relació que ens vincula.
 • Remetre-li informació sobre les nostres activitats esportives i socials, productes, promocions, iniciatives, cursos o novetats del Club que poden ser del seu interès.

 

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per les finalitats especificades anteriorment, i en cap cas està obligat a facilitar-les. Les dades de resposta obligatòria s’especifiquen en el propi formulari, i la seva negativa a subministrar-les implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents per la finalitat per les que les demanem.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en les mateixes. En cas contrari, no responem de la seva veracitat.

 

Legitimació del tractament de les dades

L’interessat a l’acceptar la present política de privacitat en els formularis, dona el seu exprés i inequívoc consentiment al tractament de les seves dades personals, sempre i quan el Club Natació Sant Andreu ho consideri oportú per la gestió de la petició que sol·liciti.

 

Destinataris

L’informem que les seves dades només seran cedides en els casos legalment establerts o per qüestions necessàries per la prestació del servei.

 

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que finalitzi la petició o la consulta realitzada per l’interessat.

 

Seguretat de les dades

Les dades recopilades s’emmagatzemen dins de l’Espai Econòmic Europeo (EEE). El Club Natació Sant Andreu garanteix les mesures tècniques i organitzatives necessàries per la seguretat i integritat de les dades personals que tracta, d’acord amb la legislació vigent, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades, i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

 

Newsletter i comunicacions

El Club Natació Sant Andreu utilitza la plataforma MailChimp per l’enviament de la newsletter i les comunicacions per correu electrònic. MailChimp té els seus servidors allotjats a EEUU i per tant, en el moment que l’usuari autoritza l’enviament de comunicacions informatives, les seves dades personals seran transferides internacionalment, essent les seves dades en tot moment salvaguardades de forma segura gràcies a l’adhesió de The Rocket Science Group LLC, companyia propietària de Mailchimp, l’Acord de protecció de privacitat d’Estats Units / Unió Europea (Privacy Shield). Pot trobar més informació sobre aquest acord a https://www.privacyshield.gov/

Per tant, a l’autoritzar l’enviament de comunicacions informatives, l’interessat accepta i consent que les seves dades siguin emmagatzemades per la plataforma MailChimp, amb seu a Estats Units, amb la finalitat de gestionar l’enviament de les comunicacions corresponents. El Club Natació Sant Andreu ha subscrit amb MailChimp les clàusules tipus exigides per la UE en matèria de protecció de dades, de tal forma que es compleix estrictament la normativa de protecció de dades.

 

Drets dels interessats

Els interessats tenen dret a:

 • Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.
 • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable dels conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

 

L’interessat pot exercir els seus drets mitjançant escrit dirigit al Club Natació Sant Andreu, Rambla Fabra i Puig, núm. 47, 08030 Barcelona o mitjançant correu electrònic a l’adreça protecciodedades@cnsantandreu.com indicant en ambdós casos la referència “Protecció de Dades”. Acompanyant la sol·licitud amb una còpia del DNI o qualsevol altre document identificatiu. Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Nota legal

1. INFORMACIÓ DEL TITULAR
El present lloc web www.cnsantandreu.com és propietat del Club Natació Sant Andreu amb CIF: G-08494320 i situat a Rambla Fabra i Puig, 47 – 08030 Barcelona.
Si té algun dubte, consulta o suggeriment, podeu contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic comunicacio@cnsantandreu.com o per telèfon al 933456789.

Us recomanem que llegiu atentament el que vulgueu mostrar a continuació, ja que la navegació per la nostra web significa que accepta el present Avís Legal, així com la resta de les polítiques (Privacitat i Cookies) i la legislació espanyola vigent en matèria de Protecció de dades, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que li pogués correspondre.

 

2. TERMES D’ÚS
Amb l’accés a la nostra web, oferirem als nostres usuaris tota la informació sobre les seves activitats i els nostres serveis.
L’accés és privat i unipersonal, només es permet l’accés en nom propi, excepte les persones prèviament autoritzades i supervisades pel CLUB DE NATACIÓ SANT ANDREU.

Quan accedeix als nostres serveis oferts, accepta:
Complir amb aquests termes, inclòs el restant de les polítiques del CLUB DE NATACIÓ SANT ANDREU, (Política de Privacitat i Aviso Legal) i tota la legislació aplicable.

 • Introduir solament informació veraç i exacta.
 • Utilitzar la compta unipersonalment i no comercialitzar amb ella.
 • Actualitzar-la i utilitzar-la per qualsevol fi il·legítim i immoral.
 • Ser responsable de tota operació que es realitzi a través del seu compte.
 • Mantenir la seva compta en estricta confidencialitat, fent-se responsable de qualsevol violació d’aquesta.
 • Respectar els continguts de la web i mai fer ús d’ells sense autorització.
 • Garantir que la informació sigui al dia i mai no continguin dades falses o infringir drets de tercers o violar qualsevol llei o regulació existent.

CLUB DE NATACIÓ SANT ANDREU es reserva el dret de prendre les mesures legals necessàries en cas que algun d’aquests termes sigui incomplit.

Aquests termes poden veure’s alterats, per això us aconsellem que revisi regularment la seva compta. Qualsevol actualització entrarà en vigor 30 dies després de la comunicació a l’usuari. L’accés a associats després d’aquests 30 dies dóna l’acceptació als canvis produïts i confirma que està d’acord amb els canvis produïts.

En cas de no estar d’acord amb algun canvi (o qualsevol de les nostres polítiques), cal cancel·lar la seva comanda comunicant-se per correu electrònic a comunicacio@cnsantandreu.com i deixant d’utilitzar el nostre servei.

 

 3. GARANTIES I RESPONSABILITATS
En la nostra web oferim informació sobre nosaltres i sobre els nostres serveis prestats, amb total garantia, fiabilitat i exactitud.
Els usuaris que utilitzen la nostra web han de ser majors de 18 anys i tenir plenituds de capacitats legals per poder enllaçar amb el nostre Avís Legal.

El CLUB DE NATACIÓ SANT ANDREU podrà aplicar les accions legals que crea convenient en el cas que l’usuari utilitzi la informació sobre activitats o serveis que posem a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents condicions generals.

El CLUB DE NATACIÓ SANT ANDREU es reserva en tot moment el dret a modificar i actualitzar tots els continguts de la web, així com el present Avís Legal, sense necessitat de previ avís, sent responsabilitat de l’usuari revisar-los en el moment de cada accés i / o utilització, ja que el seu ús implica la seva acceptació.

 

4.FUNCIONAMENT DE LA WEB I ENLLAÇOS

El CLUB DE NATACIÓ SANT ANDREU no es responsabilitza de:

 • Qualsevol dany produït per interferències, omissions o virus informàtics causats per motius aliens a la nostra web, així com les intromissions il·legítimes que puguin dur a terme tercers causant danys al sistema informàtic.
 • Qualsevol tipus d’interrupció o error que es donin en l’accés a la web i dels problemes tècnics que es podran produir durant la connexió a Internet.
 • Els enllaços de tercers a aquesta web, ni a través d’enllaços d’aquesta web a altres webs:

Queda prohibit tot enllaç de tercers a aquesta web i en el seu cas es requerirà l’autorització expressa prèvia de CLUB DE NATACIÓ SANT ANDREU. En qualsevol cas, els enllaços hauran de fer-se a la seva pàgina principal.

La web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La web www.cnsantandreu.com compleix amb la legislació espanyola sobre propietat industrial i intel·lectual i amb la resta de la legislació espanyola vigent aplicable al cas. La legislació és aplicable tant a la web com a tots els seus continguts, base de dades, marques, logotips, noms comercials, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari.

La condició d’usuari de la nostra web:

 • No atorga en cap cas llicència o cessió total o parcial dels drets sobre propietat intel·lectual i industrial.
 • No confereix cap tipus de dret per a la còpia o reproducció, total o parcial en el mateix idioma o en qualsevol traducció d’aquesta.

Queda totalment prohibida qualsevol distribució, comunicació pública o transmissió total o parcial dels continguts sense previ consentiment dels titulars, excepte en les modalitats que permeti la llei i d’acord amb les normes d’ús d’aquesta web.