Política de privacitat

Identificació del Responsable del Tractament

De conformitat amb la legislació en protecció de dades l’informem que el responsable del tractament de les dades de caràcter personal és el Club Natació Sant Andreu. Les dades identificatives i de contacte del Responsable es troben a l’apartat 1 “Informació del Titular” de la Nota Legal de la pàgina web (http://www.cnsantandreu.com/nota-legal/).

 

Ús i finalitat de les dades obtingudes

Les dades que ens pot remetre a través dels diferents formularis de la nostra pàgina web i els correus electrònics del Club Natació Sant Andreu són per:

  • Respondre les consultes i proporcionar la informació demanada per l’interessat.
  • Contactar amb la Secció de Tennis o de Pàdel
  • Gestionar la relació que ens vincula.
  • Remetre-li informació sobre les nostres activitats esportives i socials, productes, promocions, iniciatives, cursos o novetats del Club que poden ser del seu interès.

 

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per les finalitats especificades anteriorment, i en cap cas està obligat a facilitar-les. Les dades de resposta obligatòria s’especifiquen en el propi formulari, i la seva negativa a subministrar-les implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents per la finalitat per les que les demanem.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en les mateixes. En cas contrari, no responem de la seva veracitat.

 

Legitimació del tractament de les dades

L’interessat a l’acceptar la present política de privacitat en els formularis, dona el seu exprés i inequívoc consentiment al tractament de les seves dades personals, sempre i quan el Club Natació Sant Andreu ho consideri oportú per la gestió de la petició que sol·liciti.

 

Destinataris

L’informem que les seves dades només seran cedides en els casos legalment establerts o per qüestions necessàries per la prestació del servei.

 

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que finalitzi la petició o la consulta realitzada per l’interessat.

 

Seguretat de les dades

Les dades recopilades s’emmagatzemen dins de l’Espai Econòmic Europeo (EEE). El Club Natació Sant Andreu garanteix les mesures tècniques i organitzatives necessàries per la seguretat i integritat de les dades personals que tracta, d’acord amb la legislació vigent, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades, i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

 

Newsletter i comunicacions

El Club Natació Sant Andreu utilitza la plataforma MailChimp per l’enviament de la newsletter i les comunicacions per correu electrònic. MailChimp té els seus servidors allotjats a EEUU i per tant, en el moment que l’usuari autoritza l’enviament de comunicacions informatives, les seves dades personals seran transferides internacionalment, essent les seves dades en tot moment salvaguardades de forma segura gràcies a l’adhesió de The Rocket Science Group LLC, companyia propietària de Mailchimp, l’Acord de protecció de privacitat d’Estats Units / Unió Europea (Privacy Shield). Pot trobar més informació sobre aquest acord a https://www.privacyshield.gov/

Per tant, a l’autoritzar l’enviament de comunicacions informatives, l’interessat accepta i consent que les seves dades siguin emmagatzemades per la plataforma MailChimp, amb seu a Estats Units, amb la finalitat de gestionar l’enviament de les comunicacions corresponents. El Club Natació Sant Andreu ha subscrit amb MailChimp les clàusules tipus exigides per la UE en matèria de protecció de dades, de tal forma que es compleix estrictament la normativa de protecció de dades.

 

Drets dels interessats

Els interessats tenen dret a:

  • Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.
  • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable dels conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

 

L’interessat pot exercir els seus drets mitjançant escrit dirigit al Club Natació Sant Andreu, Rambla Fabra i Puig, núm. 47, 08030 Barcelona o mitjançant correu electrònic a l’adreça protecciodedades@cnsantandreu.com indicant en ambdós casos la referència “Protecció de Dades”. Acompanyant la sol·licitud amb una còpia del DNI o qualsevol altre document identificatiu. Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.